Efes Antik Kenti Hangi İlde Ve İlçededir?

Efes Antik Kenti Hangi İlde Ve İlçededir?

Efes Antik Kenti, Doğu Akdeniz havzasının en iyi korunmuş antik kentlerinden biri olarak kabul edilir. Milattan önce Yunanistan’dan göçen Kral Kodros’un oğlu Androklos tarafından kurulduğu rivayet edilir. Şehrin enteresan bir kuruluş hikâyesi vardır ve Efes’in kuruluşu Mitolojik bir öyküye dayanır.

Türkiye‘nin üzerinde konumlandığı Anadolu Yarımadası’nın Batı kıyıları, bilindiği üzere Ege Bölgesi’dir ve Ege Denizi ile komşudur. Efes de bugün alüvyoların Küçük Menderes Nehri yatağını doldurması ile denizden uzaklaşmış olsa da, geçmişte oldukça aktif bir liman kentiydi.

Antik Yunan Dönemi‘nde İyonya Ligi adı verilen şehir-devletlerinin başkenti olan Efes, sonradan Roma İmparatorluğu himayesine girdi ve önemi hiç de azalmadı. Bu kez Roma’nın Doğu Akdeniz Eyaletleri başkenti konumuna yükselen Efes, yine varlığını ve önemini korudu.

Ancak defalarca nehrin getirdiği alüvyonlar limandan temizlenmiş olmasına rağmen, Efes’in denizden uzaklaşmasına engel olunamadı. Ticaretin sürdürülmesini imkansız hale getiren bu olgu, Efes’in günden güne önemini yitirmesine neden olmuştur.

Efes günümüz Türkiye’sinin, Ege Bölgesi‘nde; İzmir ili sınırları içinde Selçuk ilçesinde konumlanmıştır. Kuşadası’ndaki Cruise Gemi Limanından bölgeye gelen turistler tarafından yoğun bir şekilde ziyaret edilmektedir.

Efes Antik Kenti Giriş Ücreti

Etiketler:

Efes Antik Kenti Hangi İlimizdedir?

Efes Antik Kenti Türkiye’nin Neresindedir?

Efes Antik Kenti Nerede Harita
Efes Antik Kenti Nerede Harita

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *